جاذبه میوه، اسپانیا، 2019

scaled
جاذبه میوه، اسپانیا
22 تا 24 اکتبر 2019
SPM برای اولین بار در Fruit Attraction شرکت کرد.
ما فکر می کنیم این یک نمایشگاه معنادار است و امیدواریم در آینده نیز در آن شرکت کنیم.


زمان ارسال: آوریل 20-2022