بازدید تجاری و راهنمایی فنی

4fdb6905350a3ac5b71f65c556a8778-scaled
سفر کاری، 2019
هر ساله تکنسین های فروش ما در اروپا از مشتریان خود بازدید می کنند.
پرسنل فروش و فنی ما از مزارع مشتریان بازدید می کنند، محصولات ما را تبلیغ می کنند و خدمات راهنمایی فنی و محصول را ارائه می دهند.
تصویر آنها را در اروپا در سال 2019 نشان می دهد.


زمان ارسال: آوریل-19-2022